Prezentarea Parohiei

Începuturi

Potrivit pisaniei, actuala biserică datează din anul 1761. Pisania are următorul conținut: ,,Întru slava un(u)ia în Troiță slăvit Dumnezeu rădicatu-s-au acest sfânt lăcaș din temelie de Dumneaiei jup(âneasa) Safta Fălcoianca dup(ă) cum să vede fiind și mai nainte biserică de lemn făcut(ă) de D-lui Făl(coianu), biv vel stol(nic) boierul dumne(aei) întru pomenirea dumneaiei și a tot neamu(l), înfrumusețându-se cu toată cheltuiala dumneaiei și fiica dumneaiei Maria. Pohtind din râvnă dumnezeiasc(ă) a prăznui hramu(l) Adormirii Precis(tei) și al Sfinților Voievozi Mihail și Gavriil, în domnia mării sale Scarlat Ghica voievod, în ani(i) de la zidirea lumii 7269 sept.14” (adică 1761).

Biserica parohială are o armonioasă înfățișare cu formă de cruce zidită din cărămidă, pe temelie de piatră, cu turlă octogonală pe naos din lemn, acoperișul tot din lemn și învelit cu tablă din cupru, și o pitorească așezare, pe dealul din dreapta Dâmboviței, la marginea satului, în mijlocul cimitirului, fiind inițial biserica așezămintelor boierilor Fălcoianu. În prezent, după mai multe reparații, consolidări, înălțări și prelungiri, are 27 m lungime și 8 m lățime la strane și aproximativ 18 m înălțime la vârful crucii de pe turla bisericii.

Refaceri

Ctitoria Fălcoienilor suferise deteriorări de pe urma vremii și a intemperiilor, astfel că au fost necesare reparații succesive, radicale în anul 1885 la zidărie și acoperiș, iar pictura din nou peste cea originală, care era foarte deteriorată, o face pictorul Anton Serafim în stilul realismului prerafaelit. În 1931 s-a adăugat o tindă la biserică. Între anii 1957-1962 Direcția monumentelor istorice a înlăturat pictura lui Anton Serafim pentru a descoperi pictura originală de la 1761, dar aceasta era foarte deteriorată, așa că s-a decis pictarea din nou în stil bizantin, pictor fiind C. Blendea. Începând cu anul 2009, s-au făcut lucrări de reparații capitale, consolidare cu stâlpi și grinzi din beton armat, s-a înălțat zidul bisericii cu aproximativ 3 m, s-a demolat tinda construită în 1931 și s-a înălțat una nouă, mai mare, care face corp comun cu arhitectura bisericii.

Preoții

Biserica Parohiei Dragomirești este înscrisă pe lista monumentelor istorice a județului Ilfov (IF-II-m-B-15283).
Dintre preoții care au slujit la această parohie amintim pe preotul Drăgușin, care, la anul 1752, împreună cu episcopul Grigorie Râmniceanul, oficiază aici Taina Cununiei pentru Maria Fălcoianu, fiica lui Mihail și Safta Fălcoianu, și Costache Condurachi. Acesta nu apare în pisania de la 1761, când s-a sfințit biserica din zid, fie pentru că s-au despărțit, fie pentru că a murit până la acea dată. Apoi preotul Oprea ot Dragomirești, după cum apare într-o însemnare făcută  pe o carte de cult aflată în biblioteca Academiei Române. Șirul clericilor care au slujit în această biserică se continuă cu preotul Marin din 1796, pr. Stoica (1841-???), pr. Nichita Ion (???), pr. Anghel (???), pr. Radu Costescu (1877-1931), pr. Marin Teodorescu (1931-1942), pr. Emanuel Copăceanu (1942-1962), pr. Ioan M. Iorga (1962-1967), pr. I. Oțoiu (1967-1970) , pr. Nicolae Popescu (1970-1984), pr. Adrian Neculce (1984-1989), pr. Gheorghe Toader Dolha (16 iulie 1989 – 1 septembrie 2022). În anul 2014 a fost înființat al doilea post de preot, iar în anul 2015 a fost numit preot coslujitor Dumitru Sorin Stoian. Părintele Gheorghe Toader Dolha, după o spornică activitate de peste 33 de ani, a ieșit la pensie la 1 septembrie 2022, oficiul de paroh fiind încredințat preotului Dumitru Sorin Stoian. De la 1 decembrie 2022, preot coslujitor este Valentin Mihai Radu.

-->