Cimitir

În Cimitirul Parohiei Dragomirești Deal se aplică Regulamentul pentru organizarea și funcționarea cimitirelor parohiale și mănăstirești din cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române – 2020.

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNMORMÂNTARE:

•  Cerere de înhumare: 01_Cimitir – model Cerere aprobare înhumare

•  Actul de concesiune (original):

•  Certificat deces (original și copie);

•  Chitanţele cu plata la zi a contribuţiei anuale pentru locul avut în concesiune;

•  Adeverinţa de înhumare (original) – rămâne în arhiva Cimitirului.

ACTE NECESARE PENTRU CONCESIONAREA UNUI LOC DE VECI

• Cerere de concesionare: 02_Cimitir_model Cerere concesionare loc de veci;

• Carte de identitate (original și copie).

RECONSTITUIREA DREPTULUI DE CONCESIUNE

Pentru locurile de veci moștenite din moși-strămoși și care nu au acte de concesiune, se completează o declaratie pe propria raspundere pentru reconstituirea dreptului de concesiune, declarație ce trebuie întărită de doi martori (care nu fac parte din familie).

CONSTRUCȚIILE DIN CIMITIR

Construcţiile in cimitir se pot face doar cu aprobarea Parohiei, după obținerea unui Aviz construire.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE CONSTRUIRE

•  Cerere eliberare aviz de construire: 06_Cimitir – model – cerere eliberare aviz construire;

•  Buletin concesionar (C.I.) – original și copie;

•  Act de concesiune;

•  Deviz din partea constructorului, care să indice valoarea lucrării;

•  Dovada achitării taxei anuale în cimitir;

Taxa pentru eliberarea unui aviz construcție este de 100 lei.

INFORMAŢII

– locurile de veci nu se pot vinde;

– pentru eliberarea unei Adeverinte care să ateste valoarea locului de veci (cerută la Notariat, la succesiune) sunt necesare completarea unei cereri (03_Cimitir_model – cerere eliberare adeverinta valoare loc de veci) și plata unei taxe de 100 lei;

– neachitarea contribuţiei anuale pentru locurile de veci primite în concesiune și lăsarea în părăsire a acestora duc la anularea dreptului de concesiune;

– persoanele decedate pot fi depuse la capelă după înştiinţarea preotului paroh.

TAXE și SERVICII ÎNCEPÂND CU 1 IULIE 2022:

• Taxă  de concesiune loc de folosință veșnică (nelimitată):

  1. Pentru locuitorii din Dragomirești Deal =  2.000 lei
  2. Pentru cei din alte parohii = 3.000 lei

• Taxă eliberare act de concesiune = 25 lei

• Taxă anuală de întreținere cimitir = 50 lei

• Taxă eliberare aviz construcție funerară = 100 lei

• Taxă depunere la capelă (maximum 3 zile) = 100 lei

• Taxă eliberare adeverință de valoare loc de veci (pentru Notariat) = 100 lei.

-->